Steun in financiële aangelegenheden

 
 
 

Contact


Correspondentie:

Postbus 87

7730 AB Ommen


Telefoon: 0529-455507

Fax:         0529-455507

Email:      info@stinfa.nl


Op werkdagen van maandag t/m donderdag kunt u ons telefonisch bereiken tussen 09.30 en 11.30 uurVerstuur een emailberichtDownloadsDocumenten


 
 

Er bestaan in Nederland veel instellingen die zich inzetten voor de medemens.

Stinfa is ook zo’n instelling.

Stinfa helpt mensen die niet (meer) in staat zijn hun financiële zaken te regelen en te beheren.

Stinfa kan daarvoor een beroep doen op een aantal professionele en enthousiaste medewerkers.

Omdat het om vertrouwelijke zaken gaat worden aan deze medewerkers hoge eisen gesteld.


Stinfa kan bijvoorbeeld optreden als:


Gevolmachtigde


Bewindvoerder


Doorverwijzer


Executeur


Wanneer u belangstelling heeft voor het werk van Stinfa of wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van Stinfa, kunt u contact opnemen.

Stuur mij e-mail